X
Wyślij poniższy formularz aby
przekazać nam opinię o naszym serwisie.

Nasz portal używa plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu.
W każdej chwili możesz zmienić w swojej przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies.
Więcej szczegółów w naszej polityce cookies. Zamknij X

Prawo

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 720 21
ikona
2012-07-30
Poniżej prezentujemy wzór protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania lokalu mieszkalnego »
ikona
2011-12-15
Broszura informacyjna - Rozliczanie podatku od towarów i usług przez wspólnoty mieszkaniowe »
ikona
2011-09-27
Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych »
ikona
2011-09-27
Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. »
ikona
2011-09-27
Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych. »
ikona
2011-09-27
Ustawa z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych »
ikona
2011-09-27
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. »
ikona
2011-09-27
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego »
ikona
2011-09-27
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych. »
ikona
2011-09-27
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego »
ikona
2011-09-27
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda »
ikona
2011-09-27
Rozporządzenie rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego »
ikona
2011-09-27
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych »
ikona
2011-09-27
Rozporządzenie rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków »
ikona
2011-09-26
Ustawa o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, o Trybunale Konstytucyjnym, o ustroju sądów wojskowych i Prawo o notariacie »
ikona
2011-09-26
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. »
ikona
2011-09-26
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej »
ikona
2011-09-26
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych »
ikona
2011-09-23
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów »
ikona
2011-09-23
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym »
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 720 21

dom.eu

Na skróty

REAM Sp. z o.o.
ul. Oleska 7/212
45-052 Opole

Dział Handlowy
handel@dom.eu

Informacje
bok@dom.eu
tel.: 607 67 77 47